Ammatillinen osaaminen

Tarjoan kokonaisvaltaista suunnittelupalvelua kodin sisustuksen, pihan ja tekstiilien suunnitteluun ja ammatilliseen koulutukseen.

  • Kudottujen kankaiden suunnittelu
  • Painokangas-, printti- ja kuosisuunnittelu
  • Sisustus- ja taidetekstiilien suunnittelu
  • Pihojen ja puutarhojen suunnittelu
  • Sisustussuunnittelu ja stailaus
  • Sisustus- ja pihaneuvontakäynnit
  • Suunnittelukurssit, luennointi ja ammatillisten aineiden opetus

Tilaamalla samalta suunnittelijalta suuremman suunnittelukokonaisuuden, saadaan visuaalisesta kokonaisuudesta yhtenäisempi ja viihtyisämpi. Lisäksi esimerkiksi sisustuksen tyyli ja henki saadaan jatkumaan luontevasti pihamaalle ja toisinpäin. Palvelut voi ja kannattaakin tilata kuitenkin erillisinä projekteina.

Valmiita sisustus- ja pihasuunnitelmia voidaan toteuttaa joko kerralla tai vaiheittain, riippuen asiakkaan tarpeesta ja resursseista. Suunnitelma auttaa jäsentämään jokaista toteutusvaihetta ja pitämään kiinni suunnitellusta, eheyttämään kokonaisuuden ja muistuttamaan, mihin suunnitelmakohtaan on edellisessä toteutusvaiheessa jääty. Suunnitelma toimii siis tärkeänä työkaluna toteutuksen jokaisessa vaiheessa.

Piirrän sisustus- ja pihasuunnitelmat aina käsin, joten asiakas saa takuuvarmasti uniikin, yksilöllisen ja juuri hänen kohteeseensa prosessin alusta lähtien räätälöidyn suunnitelman. Jokainen suunnitelmapiirros on selkeä ja jokaisessa näkyy omaleimainen kädenjälki. Suunnitelma on aina asiakkaan toiveiden mukainen, mikä varmistetaan prosessin eri vaiheissa.

Suunnittelutyössä, kokonaisuuden hahmottelutaidossa ja valmiissa suunnitelmissa korostuu kokonaisvaltainen, visuaalinen ja luova näkemys, joka koostuu eri tavoin erottuvista yksityiskohdista.