Sisustussuunnittelu

Ellenin tarjoama sisustussuunnittelupalvelu voi sisältää joko kevyemmän päivityksen kodin sisustukseen tai isompaa muutosta kaipaavan remonttikohteen uudistussuunnitelman. Työn laajuus riippuu kunkin asiakkaan tarpeista ja toiveista.

Visuaalisen alan moniosaajana Ellenin sisustussuunnittelija pureutuu tarvittaessa tilojen viihtyvyyteen, toimivuuteen, muunneltavuuteen, tunnelmaan, väreihin ja materiaaleihin. Tiloihin voidaan jopa suunnitella räätälöityjä, uniikkeja käyttö- tai sisustustekstiilejä.

Suunnittelutyö toteutuu parhaiten asiakkaan ja suunnittelijan toimivan yhteistyön ja avoimuuden kautta. Asiakas työn tilaajana on avainasemassa suunnitteluprojektin edetessä. Suunnittelijalle tärkeintä on, että asiakas on tyytyväinen valmiiseen suunnitelmaan ja kokee, että toiveet on huomioitu.

Sisustussuunnittelu voidaan toteuttaa myös tilojen esteettömyys huomioon ottaen. Esteettömyyssuunnittelu onkin Ellenin sisustussuunnittelijan erikoisosaamista, sillä hänellä on omakohtaista kokemusta sekä näkövammaisuuden että liikuntarajoitteisuuden asettamien rajoitusten yhdistämisestä viihtyisään sisustukseen. Esteettömyys ei poissulje tilan esteettisyyttä eli viihtyisyyttä ja kauneutta.

Tilaamalla sisustus- ja pihasuunnittelun samalta suunnittelijalta saadaan kustannustehokkaasti aikaan visuaalinen kokonaisuus, jossa sama tyyli saadaan luontevaksi jatkumoksi ulko- ja sisätilojen välillä.

Hinnasto

SISUSTUSNEUVONTAKÄYNTI

Neuvon sisustukseen liittyvissä kysymyksissä asiakasta aina paikan päällä. Neuvontakäynnin yhteydessä asiakas voi kirjata muistiin antamani vinkit, mutta varsinaista suunnitelmaa tai muuta kirjallista esitystä ei käynnistä suunnittelijan toimesta laadita. Käynti antaa apua tilanteessa, jossa asiakas kaipaa vinkkejä esimerkiksi sisustuksen värimaailmojen pohdintaan, huonejärjestyksen ja huonekalujen uusien paikkojen mietintään. Neuvonnasta voi saada myös vahvistusta omille ajatuksilleen ja suunnitelmilleen sisustuksen toteuttamiseksi.

Neuvontakäynnin voi tilata joko sisustukseen tai pihaan – tai molempiin samalla kerralla. Näin säästät myös kustannuksissa.

Hinnasto

STAILAUS

Stailausta voidaan tehdä sekä asuttavaan että tyhjillään olevaan myyntikohteeseen. Stailauksella saadaan järjestämällä, vähentämällä ja muokkaamalla olemassa olevia elementtejä aikaan ilmavampi, siistimpi, toiminnallisempi ja houkuttelevampi koti tai myyntikohde. Stailauksessa sisustussuunnittelija ei pelkästään suunnittele vaan on mukana toteuttamassa stailausta, mikäli asiakas näin toivoo.

Myyntikohteen stailaamisessa asunnosta saadaan houkuttelevampi jo myyntikuvien ottovaiheessa ja tietysti myös myyntiesittelytilanteessa. Stailaamisella ei pyritä niinkään nostamaan asunnon myyntihintaa vaan vaikuttamaan kohteen myyntiaikaan sitä lyhentävästi.

Hinnasto