Pihasuunnittelu

Ellenillä pihasuunnittelija suunnittelee asuinympäristösi ulkotilat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Pihan suunnittelun yhteydessä pureudutaan ongelmakohtiin, toimivuuteen, viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja kestävän kehitykseen. Lähtökohtaisesti piha suunnitellaan sen jokaisen käyttäjän ehdoilla ja toiveita kuunnellen.

Suunnittelutyö toteutuu parhaiten asiakkaan ja suunnittelijan toimivan yhteistyön ja avoimuuden kautta. Asiakas työn tilaajana on avainasemassa suunnitteluprojektin edetessä. Suunnittelijalle tärkeintä on, että asiakas on tyytyväinen valmiiseen suunnitelmaan ja kokee, että toiveet on huomioitu. Pihasuunnittelijamme on saanut asiakkailtaan kiitosta hyvästä asiakkaan kuuntelukyvystä ja asiakkaan toiveiden ymmärtämisestä.

Pihasuunnittelu voidaan toteuttaa myös ulkotilojen ja kulkureittien esteettömyys huomioon ottaen. Esteettömyyssuunnittelu onkin Ellenin pihasuunnittelijan erikoisosaamista, sillä hänellä on omakohtaista kokemusta sekä näkövammaisuuden että liikuntarajoitteisuuden asettamien rajoitusten yhdistämisestä toimivaan ja viihtyisään pihaan. Esteettömyys ei poissulje tilan esteettisyyttä eli viihtyisyyttä ja kauneutta.

Tilaamalla piha- ja sisustussuunnittelun samalta suunnittelijalta saadaan kustannustehokkaasti aikaan visuaalinen kokonaisuus, jossa sama tyyli saadaan luontevaksi jatkumoksi ulko- ja sisätilojen välillä.

Hinnasto

PIHANEUVONTAKÄYNTI

Neuvon puutarhaan liittyvissä kysymyksissä asiakasta aina paikan päällä. Neuvontakäynnin yhteydessä asiakas voi kirjata muistiin antamani vinkit, mutta varsinaista suunnitelmaa tai muuta kirjallista esitystä ei käynnistä suunnittelijan toimesta laadita. Käynti antaa apua tilanteessa, jossa asiakas kaipaa vinkkejä esimerkiksi pihan toimintojen hahmottamiseen, puutarhan pensaiden hoitoon, kasvialueiden uudistamiseen tai omenapuiden leikkaamiseen. Neuvonnasta voi saada myös vahvistusta omille ajatuksilleen ja suunnitelmilleen puutarhan toteuttamiseksi.

Neuvontakäynnin voi tilata joko sisustukseen tai pihaan – tai molempiin samalla kerralla. Näin säästät myös kustannuksissa.

Hinnasto