Hinnasto

Hinnasto on voimassa 7.8.2017 lähtien. Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Kohdekohtaiset matkakulut lisätään palveluhintoihin ja tulevat poikkeuksetta asiakkaan kustannettaviksi.

Toimeksiantojen syntymisen ehtona on, että asiakas hankkii ennen suunnittelukäyntiä paikkansa pitävän ja mittatarkan asemapiirroksen tontistaan ja valmistautuu luovuttamaan sen käynnin yhteydessä suunnittelijalle. Asemapiirros on hyvä olla mittakaavassa 1:200. Asemapiirroksen virheellisyydestä vastaa suunnittelutyön tilaaja. Asemapiirroksen virheellisyydestä aiheutuva ylimääräinen korjaus- ja tarkistustyö sekä mahdollinen mittakaavan muutostyö lisätään suunnittelupalkkioon tuntiperusteisesti á 90€/h. Minimiveloitus 1 tunti.

* * *

PIHASUUNNITELMA OMAKOTI- TAI MÖKKIPIHAAN 779 €

Pihasuunnitelma voidaan räätälöidä asiakkaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvaksi palveluksi, jolloin kohteena voi olla esimerkiksi

 • uudiskohteen piha- tai puutarhasuunnitelma
 • omakotipihan uudistamissuunnitelma
 • huvilan, vapaa-ajan asunnon tai kesämökin pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma on mittakaavaan 1:200 piirretty suunnitelma koko tontista. Siitä ilmenee aina pihaan suunnitellut toiminnot, kulkureitit, valaistus, kasvit suomeksi ja tieteellisin nimin ilmoitettuna, niiden tarkat paikat ja määrät, mittakaava, ilmansuunnat, kohteen tiedot ja merkkien selitykset. Pihasuunnitelmaan kirjataan aina lyhyesti myös olennaisimmat toteutukseen liittyvät ohjeet ja ehdotukset pihakivistä ja valaisimista. Pihasuunnitelma toimii työkaluna pihan toteuttajalle.

Ellenin pihasuunnittelijan laatimat pihasuunnitelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä taidokkaita, selkeitä ja yksityiskohtaisia piirroksia.

Pihasuunnitelman hintaan sisältyy suunnittelutyön kaikki vaiheet:

 • yksi suunnittelukäynti asiakaskohteessa, kesto max 1 h
 • taustamateriaalin (pihalomake, asemapiirros, valokuvat yms.) hankinta suunnittelutyön tueksi
 • luonnoksen kehittely- ja muokkausvaiheet
 • sähköpostikeskustelut asiakkaan kanssa
 • suunnitelman viimeistely
 • valmiin suunnitelman toimittaminen asiakkaalle

* * *

PIHASUUNNITELMA PIENEEN PIHAAN 729 €

Pihasuunnitelma pieneen pihaan on valittavissa suunnittelupalvelun muodoksi alle 800 m:n kokoisiin pihoihin. Se voidaan räätälöidä asiakkaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvaksi palveluksi, jolloin kohteena voi olla esimerkiksi

 • uudiskohteena olevan pienen omakotitalon, rivitalon tai paritalon pihasuunnitelma
 • pienen omakoti-, rivitalo- tai paritalopihan uudistamissuunnitelma
 • pienen kesämökkipihan suunnitelma

Pihasuunnitelma on mittakaavaan 1:200 piirretty suunnitelma koko tontista. Siitä ilmenee aina pihaan suunnitellut toiminnot, kulkureitit, valaistus, kasvit suomeksi ja tieteellisin nimin ilmoitettuna, niiden tarkat paikat ja määrät, mittakaava, ilmansuunnat, kohteen tiedot ja merkkien selitykset. Pihasuunnitelmaan kirjataan aina lyhyesti myös olennaisimmat toteutukseen liittyvät ohjeet ja ehdotukset pihakivistä ja valaisimista. Pihasuunnitelma toimii työkaluna pihan toteuttajalle.

Ellenin pihasuunnittelijan laatimat pihasuunnitelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä taidokkaita, selkeitä ja yksityiskohtaisia piirroksia.

Pihasuunnitelman hintaan sisältyy suunnittelutyön kaikki vaiheet:

 • yksi suunnittelukäynti asiakaskohteessa, kesto max 1 h
 • taustamateriaalin (pihalomake, asemapiirros, valokuvat yms.) hankinta suunnittelutyön tueksi
 • luonnoksen kehittely- ja muokkausvaiheet
 • sähköpostikeskustelut asiakkaan kanssa
 • suunnitelman viimeistely
 • valmiin suunnitelman toimittaminen asiakkaalle

* * *

PIHAN HAHMOTELMA 649 €

Toisinaan pihan visiointiin saattaa riittää hahmotelma, joka on kevyempi versio pihasuunnitelmasta. Hahmotelma ei ole mittakaavaan piirretty, vaan se on suuntaa-antava suunnitelma pihan toimintojen sijoittelemiseksi ja kasvialueiden hahmottamiseksi. Se ei sisällä yksityiskohtaista kasviluetteloa eikä tarkkaa istutussuunnitelmaa, vaan se toimii lähinnä suunnannäyttäjänä asiakkaalle ja pihan toteuttajalle.

Ellenin pihasuunnittelijan laatimat pihasuunnitelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä taidokkaita, selkeitä ja yksityiskohtaisia piirroksia.

Hahmotelman hintaan sisältyy suunnittelutyön kaikki vaiheet:

 • yksi suunnittelukäynti asiakaskohteessa, kesto max 1 h
 • taustamateriaalin (pihalomake, asemapiirros, valokuvat yms.) hankinta suunnittelutyön tueksi
 • luonnoksen kehittely- ja muokkausvaiheet
 • sähköpostikeskustelut asiakkaan kanssa
 • suunnitelman viimeistely
 • valmiin hahmotelman toimittaminen asiakkaalle

 * * *

PIHAN OSASUUNNITELMA 599 €

Osasuunnitelma on pihasuunnitelman variaatio, jossa osa tontista jää kokonaan suunnitelmatyön ulkopuolelle ja piirtämättä suunnitelmaan. Osasuunnitelma valitaan tilattavaksi palveluksi usein tontilla, jossa osa tullaan säilyttämään luonnontilaisena metsä- tai peltoalueena, tai piha on kooltaan niin suuri, että reuna-alueet jätetään tarkoituksella suunniteltavan alueen ulkopuolelle. Tällöin suunnittelutyön ulkopuolelle jäävä alue rajataan pois pihasuunnitelmapiirroksesta. Osasuunnitelma on pihasuunnitelman tavoin mittakaavaan 1:200 piirretty suunnitelma, josta ilmenee aina pihaan suunnitellut kasvit suomeksi ja tieteellisin nimin ilmoitettuna, niiden tarkat paikat ja määrät, mittakaava, ilmansuunnat, kohteen tiedot ja merkkien selitykset. Pihasuunnitelmaan kirjataan aina lyhyesti myös olennaisimmat toteutukseen liittyvät ohjeet ja ehdotukset pihakivistä ja valaisimista. Osasuunnitelma toimii pihasuunnitelman tavoin työkaluna pihan toteuttajalle.

Ellenin pihasuunnittelijan laatimat pihasuunnitelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä taidokkaita, selkeitä ja yksityiskohtaisia piirroksia.

Osasuunnitelman hintaan sisältyy suunnittelutyön kaikki vaiheet:

 • yksi suunnittelukäynti asiakaskohteessa, kesto max 1 h
 • taustamateriaalin (pihalomake, asemapiirros, valokuvat yms.) hankinta suunnittelutyön tueksi
 • luonnoksen kehittely- ja muokkausvaiheet
 • sähköpostikeskustelut asiakkaan kanssa
 • suunnitelman viimeistely
 • valmiin suunnitelman toimittaminen asiakkaalle

* * *

YKSITTÄISEN KASVIALUEEN SUUNNITELMA 469 €

Pihassa voi olla suunnitteilla tai jo olemassa valmis istutusallas tai kasveille varattu selkeä alue, jonka sisällön suunnitteluun tarvitaan ammattilaisen apua. Yksittäisen kasvialueen suunnitelmaan piirretään ainoastaan suunniteltava kasvialue ja se sisältää kasviluettelon sekä istutuspaikkojen määrittelyn.

Ellenin pihasuunnittelijan laatimat pihasuunnitelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä taidokkaita, selkeitä ja yksityiskohtaisia piirroksia.

Suunnitelman hintaan sisältyy suunnittelutyön kaikki vaiheet:

 • yksi suunnittelukäynti asiakaskohteessa, kesto max 1 h
 • taustamateriaalin (pihalomake, asemapiirros, valokuvat yms.) hankinta suunnittelutyön tueksi
 • luonnoksen kehittely- ja muokkausvaiheet
 • sähköpostikeskustelut asiakkaan kanssa
 • suunnitelman viimeistely
 • valmiin suunnitelman toimittaminen asiakkaalle

* * *

PIHANEUVONTAKÄYNTI 219 €

Kevyin vaihtoehto pihasuunnitelmasta on kohteessa paikan päällä toteutettava suunnittelutyö. Annan vinkit asiakkaan pihaan ja puutarhaan neuvontakäynnin yhteydessä aina paikan päällä. Tällöin asiakas voi kirjata muistiin antamani vinkit, mutta varsinaista suunnitelmaa tai muuta kirjallista esitystä en konsultaatiokäynnistä laadi. Käynti antaa apua tilanteessa, jossa asiakas kaipaa vinkkejä esimerkiksi pensaiden hoitoon, kasvialueiden uudistamiseen tai omenapuiden leikkaamiseen – tai vaikkapa vahvistusta omille ajatuksilleen ja suunnitelmilleen pihan ja puutarhan toteuttamiseksi.

Ellenin pihasuunnittelijan neuvontakäynnit ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä.

Neuvontakäynnin hintaan sisältyy:

 • yksi neuvontakäynti asiakaskohteessa, kesto max 1,5 h
 • suullisesti annettavat neuvot ja vinkit kaikkiin asiakasta askarruttaviin kohtiin pihassa
 • ei sisällä kirjallista materiaalia, vaan asiakas kirjaa itse muistiinpanoja käynnin aikana

Neuvontakäynti ei sitouta suunnittelijaa jatkotoimenpiteisiin.

* * *

Hintoihin lisätään matkakulut toimipisteeltä asiakaskohteeseen ja takaisin (á 1,00€/km). Matkakulujen perusteena olevan edestakaisen välimatkan voit tarkistaa täältä kirjoittamalla reittihaun lähtöpisteeksi suunnittelukohteen osoitteen. Palvelu antaa suuntaa-antavan tiedon matkakulujen suuruudesta, mutta Ellenin kodit ja puutarhat pidättää itsellään oikeuden määritellä kulkemansa reitin, jonka mukaan todelliset matkakulut määräytyvät.

Mahdollisista lisäpalveluista ja niiden hinnoista sovitaan asiakkaan kanssa tarvittaessa erikseen.

Suunnittelutehtävissä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Hinnat kattavat suunnittelijan palkan lisäksi kaikki yritystoiminnan yleiskulut, kuten hallinto-, tietotekniikka- ja markkinointikulut, toimitilavuokrat, lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut ja verot sekä matkoihin liittyvät autonkäyttökulut.

Ellenin pidättää itsellään oikeuden hintojen muutoksiin ja niiden tarkistuksiin kustannusten muuttuessa ja kohteiden vaativuustason muuttuessa huomattavasti.